หน้าทับ

โทน(ทับ)

โทน(ทับ)


หน้าทับ
            วิธีตีเครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนังจำพวกที่เลียนเสียงมากจาก “ทับ” เช่น  ตะโพน  และกลองแขก  เป็นต้น  ซึ่งมีบัญญัติเป็นแบบแผนสำหรับตีประกอบจังหวะประจำกับทำนองเพลงโดยเฉพาะ
อธิบาย : ทับเป็นชื่อเครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนังหน้าเดียว ใช้ตีประกอบจังหวะทำนองดนตรีมาแต่โบราณ  สมัยปัจจุบันเราเรียกว่า “โทน” (ที่ตีคู่กับรำมะนาในวงมโหรี) หน้าที่อันสำคัญของทับคือตีประกอบจังหวะให้ถูกต้องกับประโยคเพลงและกลมกลืนกับทำนองเพลงร้องหรือดนตรี  หมายความว่าทับก็ต้องตีเป็นเพลง  แต่เสียงของทับไม่สามารถตีเป็นทำนองได้  จึงตีแต่เพียงเป็นเครื่องบอกส่วนสัดและประโยคของเพลงนั้น ๆ  วิธีตีทับประจำเพลงนี้  ผู้ร้องหรือผู้บรรเลงดนตรีต้องยึดถือเป็นสิ่งสำคัญ  ถ้าร้องหรือบรรเลงเพลงใดไม่ตรงกับวิธีตีของทับ  ก็ถือว่าเพลงนั้นผิดโดยขาดหรือเกิน  ทับจึงเป็นเสมือนผู้กำกับอันสำคัญ  เป็นหัวหน้าของบทเพลงอย่างหนึ่ง  วิธีตีหรือเพลงของทับนี้ จึงเรียกว่า “หน้าทับ”  สมัยต่อมาไทยเราได้เพิ่มเติมเครื่องขึงด้วยหนังตีประกอบจังหวะขึ้นตามกาลสมัย  โดยใช้วิธีตีเลียนเสียงมาจากทับอีกหลายอย่าง  เช่น  ตะโพน  สองหน้า  กลองแขก  กลองมลายู  เป็นต้น  แม้แต่ทับซึ่งเป็นของเดิม  ก็ยังเพิ่มกลองรำมะนาเข้าตีสอดแทรกเป็นคู่กัน  วิธีตีหรือเพลงของเครื่องขึงด้วยหนังจำพวกนี้  จึงเรียกว่า “หน้าทับ” ทั้งหมด
.
.
.
.
.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s